היסטורית הגירסאות של Diccionario español Argentina

6 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 2.5.1 269.0 kB עובד עם פיירפוקס 2.0b1 - 49.*, סימונקי 1.1a - 2.23, ת'אנדבירד 2.0a1 - 26.0

Version 2.5 359.4 kB עובד עם פיירפוקס 2.0b1 - 22.0, סימונקי 1.1a - 2.19, ת'אנדבירד 2.0a1 - 22.0

Version 2.0 268.3 kB עובד עם פיירפוקס 2.0b1 - 4.0b6pre, סימונקי 1.1a - 2.1b1, ת'אנדבירד 2.0a1 - 3.3a1pre

Version 1.1.1 178.2 kB עובד עם פיירפוקס 2.0b1 - 3.7a1pre, סימונקי 1.1a - 2.1a1pre, ת'אנדבירד 2.0a1 - 3.1a1pre

Version 1.1 200.7 kB עובד עם פיירפוקס 2.0b1 - 3.0.*, סימונקי 1.1a - 2.0a1, ת'אנדבירד 2.0a1 - 3.0a2pre

Version 1.0 199.7 kB עובד עם פיירפוקס 2.0 - 3.1a1pre, סימונקי 1.1 - 2.0a1, ת'אנדבירד 2.0 - 3.0a2pre