צלמית של Deselect on Click 1.0

Deselect on Click 1.0 2.0 נדרשת הפעלה מחדש

מאת RobertJ

Deselects current message when clicking in thread pane.