צלמית של Dancing Mouse Human Thunderbird 2 theme for Ubuntu

Dancing Mouse Human Thunderbird 2 theme for Ubuntu 1.1 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Maks Nikitin aka Mares

DancingMouseHuman is the DancingMouse theme by Martin Picek with some icons change that makes this theme to fit more the Ubuntu's default theme called Human.
This theme works with Thunderbird 2.

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה