צלמית של Copy As Plain Text

Copy As Plain Text 1.0.9.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת mehtuus

Removes formatting from copied text.