צלמית של Change Referer Button

Change Referer Button 0.44.1-signed.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת cK-LFC

Button in the toolbar/status bar to change referer value.