צלמית של Bugzilla Helper

Bugzilla Helper 0.4.3 נדרשת הפעלה מחדש

מאת sdwilsh

Quickly reply to your bugmail on bugzilla.mozilla.org without leaving Thunderbird.