צלמית של Add-ons Manager Context Menu

Add-ons Manager Context Menu 0.4.2.1-signed.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת Zulkarnain K.

Add more items to Add-ons Manager context menu.