הרחבות בדירוג הגבוה ביותר

הרשמה כמנוי

Theme Font & Size Changer

Theme Font & Size Changer lets you change the global font size and font family used for the user interface in Firefox. Design your browser with your favorite font.

Rated 5 out of 5 stars (189)
95,384 משתמשים

QuickFolders (Tabbed Folders) נדרשת הפעלה מחדש

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

Rated 5 out of 5 stars (117)
20,628 משתמשים

Classic Toolbar Buttons

'Classic Toolbar Buttons' add-on restores old toolbar button ui (known from Fx 4-7s small view, Fx 4-12s large view & Tb 5-14) for current Firefox, Thunderbird and Seamonkey versions.

Beta builds on versions page!

Rated 5 out of 5 stars (132)
29,178 משתמשים

Proxy Privacy Ruler

Restrict Proxy by Private Windows, Tabs and Domain List

Rated 5 out of 5 stars (24)
5,697 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

Rated 5 out of 5 stars (289)
171,786 משתמשים

SeaTab-X-2 נדרשת הפעלה מחדש

Adds Firefox-style tab closers into SeaMonkey.

Rated 5 out of 5 stars (21)
1,881 משתמשים

Adblock Plus מומלצים

הפרסומות מציקות לך? מוטרד ממעקב אחריך? הבאנרים מפריעים לך? התקינו עכשיו את Adblock Plus כדי לקבל חזרה את השליטה באינטרנט וכדי לשנות את הדרך שבה אתה צופה ברשת.

סקירת וידאו קצרה באנגלית זמינה ב־http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (5,839)
14,014,771 משתמשים

Add-ons Manager Context Menu נדרשת הפעלה מחדש

Add more items to Add-ons Manager context menu.

Rated 5 out of 5 stars (40)
113,675 משתמשים

Old Default Image Style

Restores the default image style used for top-level images in previous versions of Firefox.

Rated 5 out of 5 stars (91)
5,175 משתמשים

Вебмастер SAPE נדרשת הפעלה מחדש

Дополнительная панель инструментов Firefox содержит набор функций, расширяющих возможности вебмастеров и оптимизаторов при работе в интерфейсе биржи SAPE.

Rated 5 out of 5 stars (160)
3,363 משתמשים

Right Links נדרשת הפעלה מחדש

This extension allows to open links in new tabs with right-click directly and using “long” left-click.
This is very useful for touchpads on notebooks and for mice without middle button.

Rated 5 out of 5 stars (133)
6,835 משתמשים

HTitle (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

Hide title bar if window is maximized.

[!] This add-on has been discontinued.

This extension created only for GNOME 3. It can create problems with another DE. However, you can use HTitle at your own risk (need enable "legacy" mode on settings).

Rated 5 out of 5 stars (128)
4,740 משתמשים

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

Rated 5 out of 5 stars (439)
338,267 משתמשים

Private Tab

Adds private tabs.

Rated 5 out of 5 stars (255)
47,598 משתמשים

Saved Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

Rated 5 out of 5 stars (278)
74,839 משתמשים

Keyword Search

Search in the address bar without changing your search engine.

Rated 5 out of 5 stars (83)
5,885 משתמשים

Slim Add-ons Manager

The Add-ons Manager slims down!
This add-on reduces the height of entries in the Add-on Manager, so you can display more of them at a time.

Rated 5 out of 5 stars (51)
5,934 משתמשים

Sun Cult נדרשת הפעלה מחדש

Worldwide Sunrise, Sunset, Twilight, Moonrise and Moonset...

Rated 5 out of 5 stars (105)
2,874 משתמשים

Form History Control נדרשת הפעלה מחדש

Manage form history entries (search, edit, cleanup, export/import) and easy text formfiller.

Auto-save text entered in any form while typing to allow fast recovery when disaster strikes.

Control for which webpage form history is saved or not.

Rated 5 out of 5 stars (95)
17,867 משתמשים

Stylish Sync

Sync engine for Stylish with backup / restore facility.

Rated 5 out of 5 stars (26)
3,167 משתמשים