תוספות מומלצות

הירשם

FlashGot Mass Downloader Featured

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (531)
870,809 משתמשים

DownThemAll! Featured

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1,737)
1,329,383 משתמשים

Adblock Plus No Restart Featured

הפרסומות מציקות לך? מוטרד ממעקב אחריך? הבאנרים מפריעים לך? התקינו עכשיו את Adblock Plus כדי לקבל חזרה את השליטה באינטרנט וכדי לשנות את הדרך שבה אתה צופה ברשת.

סקירת וידאו קצרה באנגלית זמינה ב־http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4,809)
21,121,774 משתמשים

Lightning Featured

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

Rated 3 out of 5 stars (1,917)
6,343,222 משתמשים

Enigmail Featured

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

Rated 4 out of 5 stars (190)
168,841 משתמשים

xSidebar Featured

Firefox style sidebars for SeaMonkey...

Rated 4 out of 5 stars (12)
131 משתמשים

NewsFox Featured

NewsFox is an efficient 3-pane(email) style Atom/RSS feed reader.

Rated 4 out of 5 stars (215)
31,858 משתמשים

NoScript Security Suite Featured

The best security you can get in a web browser!
Allow active content to run only from sites you trust, and protect yourself against XSS and Clickjacking attacks.

Rated 5 out of 5 stars (1,574)
2,188,694 משתמשים

ReminderFox Featured

ReminderFox displays and manages lists of reminders and ToDo's. ReminderFox makes sure you remember all of your important dates via easy-to-use lists, alerts, and alarms, right in your browser without the need for a separate calendar program.

Rated 4 out of 5 stars (526)
88,528 משתמשים