צלמית של Add Search Engines for SeaMonkey

Add Search Engines for SeaMonkey 0.1.0.1.1-let-fixed נדרשת הפעלה מחדש

מאת Herrminator

Add missing search-engine detection to SeaMonkey

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה