צלמית של Size in KB

Size in KB 1.0.2 נדרשת הפעלה מחדש

מאת squib

Use KB for size in the thread pane