צלמית של Shrunked Image Resizer

Shrunked Image Resizer 4.4.3 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Geoff Lankow

Make your photos smaller, so they don't take forever to email or send to websites.