לפגוש את המפתח של ReminderFox

Daniel Lee

5.00 US$ suggested

או

אוהב את התוספת הזאת?

מפתח התוספת הזאת מבקש תמיכה בהמשך קיומה על־ידי תרומה קטנה.

למה נוצרה התוספת ReminderFox?

We made this add-on because forgetting your mother's birthday just one time is one time too many :) To ensure that that never happened again, we wanted something to help us remember important dates so that there was no way we would forget them. We weren't big users of calendar applications; we just wanted something simple. So we thought, what's simpler than having reminders in a place where you are sure to see them? In your browser. Thus, ReminderFox was born.

We hope it helps you to remember, too!

העתיד של ReminderFox

The next major thing I am looking at is adding support for Google Calendar.

About the Developers

מידע על המפתח
Name Tom Mutdosch
Location Raleigh-Durham, NC, USA
Occupation Software Engineer
Homepage http://www.reminderfox.org/
משתמש מאז March 5, 2007
Number of add-ons developed 3 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars
מידע על המפתח
Name Daniel Lee
Location Raleigh, NC
Occupation Software Developer
Homepage http://www.reminderfox.org
משתמש מאז March 5, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars