צלמית של Provider for Google Calendar

Provider for Google Calendar 3.3 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Philipp Kewisch

Allows bidirectional access to Google Calendar