היסטורית הגירסאות של MinimizeToTray

3 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

גרסאות אלו מוצגות למטרות בדיקה. עליך תמיד להשתמש בגרסה העדכנית של התוספת.

גרסה 0.0.1.2006102615+ 42.0 KiB עובד עם Firefox 1.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.0 - 1.1.*, Thunderbird 1.0+ - 2.0.0.*

Note that this is known to cause Sunbird to open two windows; still needs investigation.

גרסה 0.0.1.2006030906+ 42.0 KiB עובד עם Firefox 1.0+ - 1.5.0.*, SeaMonkey 1.0 - 1.0, Thunderbird 1.0+ - 1.5.0.*

גרסה 0.0.1.2006022107+ 40.0 KiB עובד עם Firefox 1.0+ - 1.5.0.*