צלמית של Peachphone

Peachphone 0.53.1-signed.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת Peachphone team

שליחת SMS ו-MMS, שליחת MMS של וידאו מצלמת וידאו של YouTube, תמונה אלקטרוני, ניהול אנשי קשר (אתר, Outlook, MSN, Yahoo), דיוור מרוכזת קשרים רבים (מזג אויר, מפות). הבדיקה על
http://peachphone.com/release