היסטורית הגרסאות של Dizionario italiano

10 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

גרסאות אלו מוצגות למטרות בדיקה. עליך תמיד להשתמש בגרסה העדכנית של התוספת.

גרסה 5.0.0 368.7 KiB

גרסה 4.0.0 363.8 KiB

Sync with latest version of the dictionary

גרסה 3.3.2 363.0 KiB

Updated internal dictionary, based on version 2012.02.25 (http://extensions.services.openoffice.org/en/node/5241)

גרסה 3.3.1 363.0 KiB

Aggiornati file del dizionario alla versione 3.3.1 (24/03/2011) realizzata dal progetto PLIO.

Updated dictionary files to version 3.3.1 (24/03/2011) created by project PLIO.

גרסה 3.3 364.0 KiB

Aggiornati file del dizionario alla versione 3.3 (21/09/2010) realizzata dal progetto PLIO.

Updated dictionary files to version 3.3 (09/21/2010) created by project PLIO.

גרסה 3.2 346.0 KiB

Updated install.rdf to make the dictionary compatible with the latest Firefox 4 nightlies (no changes in the dictionary itself).

גרסה 3.1 384.0 KiB

Updated the italian dictionary files (it-IT.aff and it-IT.dic)

גרסה 3.0 365.0 KiB

גרסה 2.3_beta_2006_07_23 365.0 KiB