היסטורית הגירסאות של Dizionario italiano

9 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 4.0.0 363.8 KiB עובד עם Firefox for Android 18.0a1 - 49.0, Firefox 18.0a1 - 53.*, סימונקי 2.7a1 - 2.46, ת'אנדבירד 18.0a2 - 49.0

Sync with latest version of the dictionary

Version 3.4.0 363.4 KiB עובד עם Firefox for Android 18.0a1 - 48.0, Firefox 18.0a1 - 48.0, סימונקי 2.7a1 - 2.45, ת'אנדבירד 18.0a1 - 48.0

Version 3.3.2 363.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 34.0, סימונקי 1.1a - 2.31, ת'אנדבירד 2.0a1 - 34.0

Updated internal dictionary, based on version 2012.02.25 (http://extensions.services.openoffice.org/en/node/5241)

Version 3.3.1 363.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 14.0a1, סימונקי 1.1a - 2.11a1, ת'אנדבירד 2.0a1 - 14.0a1

Aggiornati file del dizionario alla versione 3.3.1 (24/03/2011) realizzata dal progetto PLIO.

Updated dictionary files to version 3.3.1 (24/03/2011) created by project PLIO.

Version 3.3 364.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 5.*, סימונקי 1.1a - 2.2a1pre, ת'אנדבירד 2.0a1 - 3.3a4pre

Aggiornati file del dizionario alla versione 3.3 (21/09/2010) realizzata dal progetto PLIO.

Updated dictionary files to version 3.3 (09/21/2010) created by project PLIO.

Version 3.2 346.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 5.*, סימונקי 1.1a - 2.1b2, ת'אנדבירד 2.0a1 - 3.3a2pre

Updated install.rdf to make the dictionary compatible with the latest Firefox 4 nightlies (no changes in the dictionary itself).

Version 3.1 384.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 4.0b8pre, סימונקי 1.1a - 2.1b1, ת'אנדבירד 2.0a1 - 3.2a1pre

Updated the italian dictionary files (it-IT.aff and it-IT.dic)

Version 3.0 365.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 3.0a1, סימונקי 1.1 - 1.5a, ת'אנדבירד 2.0 - 3.0a1

Version 2.3_beta_2006_07_23 365.0 KiB עובד עם Firefox 2.0b1 - 3.0a1, סימונקי 1.1a - 1.5a, ת'אנדבירד 2.0 - 2.0.0.*