צלמית של Advanced Dork:

Advanced Dork: 2.3.3.8 נדרשת הפעלה מחדש

מאת C-P

Advanced Dork: gives quick access to Google's Advanced Operators directly from the context menu...