צלמית של SubmitToTab

SubmitToTab 0.3.5 נדרשת הפעלה מחדש

מאת em_te

Allows you to submit a form to a new tab or window. Simply middle-click on a submit button, or hold down the ctrl key before clicking on the...