צלמית של Stylish

Stylish 2.0.7 נדרשת הפעלה מחדש

מאת userstyles.org

התאם אישית את מראה אתרי האינטרנט ואת ממשק המשתמש שלך.