צלמית של Stop YouTube Autoplay

Stop YouTube Autoplay 1.0.3.1-signed.1-signed

מאת Nikola Kovacs

Stops YouTube autoplay intelligently.

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה