צלמית של SporeScope

SporeScope 1.0.6 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Immortius

Improves the Sporepedia website (www.spore.com/sporepedia).