צלמית של Pray Times!

Pray Times! 1.2.3.1-signed.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת Hamid Zarrabi-Zadeh

Display daily Muslim prayer times.