צלמית של PitchDark for Fx

PitchDark for Fx 4.0.10 נדרשת הפעלה מחדש

מאת thebankshow

Dark-colored minimalistic theme with emphasis on visibility, usability and maximum screen real estate.