צלמית של Prevent Tab Overflow

Prevent Tab Overflow 7.2

מאת Siddhartha Dugar

Make sure your tabs stay visible all the time.