צלמית של LightSMS

LightSMS 1.8.30 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Byungwook Kang

파이어폭스에서 문자 메시지(SMS)를 보낼 수 있게 해주는 확장기능입니다.