צלמית של LavaFox V2-Purple

LavaFox V2-Purple 2.5.1 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Zigboom

LavaFox - Purple version.
A dark and hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.