צלמית של KC Chiefs Theme

KC Chiefs Theme 3.0 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Marc Phillips

Finally a Kansas City Chiefs Theme for all of the fans out there, and thanks to Lamar Hunt for all he has done...