צלמית של jump-to-anchor

jump-to-anchor 0.5.2

מאת Brett Zamir

Jump to the nearest anchor above a selection