צלמית של HTTPAuth

HTTPAuth 1.0 נדרשת הפעלה מחדש

מאת MMx

Get or remove stored HTTP authentication info

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה