צלמית של glowygold

glowygold 10.0.02 נדרשת הפעלה מחדש

מאת glowplug

Gold trimmings with a variety of dark backgrounds.
It will integrate with most extensions by default.