צלמית של handler per schema geo:

handler per schema geo: 0.1.1-signed.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת Sampisa

Implementa la gestione delle URI aventi schema geo: come definito dalle specifiche della RFC 5870.