צלמית של Flashblock

Flashblock 1.5.20 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Philip Chee

Never be annoyed by a Flash animation again! Blocks Flash so it won't get in your way, but if you want to see it, just click on...