צלמית של FireGestures

FireGestures 1.11.1 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Gomita

A customizable mouse gestures extension which enables to execute various commands and user scripts with six types of gestures.