צלמית של WebDriver Element Locator

WebDriver Element Locator 2.0.1-signed

מאת Andrew

This addon is designed to support and speed up the creation of WebDriver scripts by easing the location of web elements.

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה