צלמית של Count Words

Count Words 1.1.1-signed.1-signed

מאת Benjamin Wingerter

Counts words and characters and checks for copies in Google.

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה