צלמית של ColorZilla

ColorZilla 3.3 תומך ב־Firefox 57 ומעלה

מאת Alex Sirota

Advanced Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator and other colorful goodies...