כדי להשתמש בהרחבות של Android, יש צורך ב־Firefox עבור Android. כדי לעיין בתוספות עבור Firefox למחשבים שולחניים, נא לבקר באתר בגרסה של המחשבים השולחניים.