Deilbhín Fjalori shqip

Fjalori shqip 1.8.2

le apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.