Icône pour Lightning Calendar Tabs

Lightning Calendar Tabs 2.0 Redémarrage nécessaire

par jlx84

Zobrazí záložky, pomocí kterých je možné rychle přepínat aktuální období v kalendáři Lightning. Všechny pohledy kalendáře jsou podporovány. Je možné upravit barvu textů záložek.