Icône pour Customize Titlebar

Customize Titlebar 0.5  Redémarrage nécessaire

par Sekizaru

Customize the browser titlebar how you want.