تاریخچهٔ نسخه‌های Theme Font & Size Changer

122 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 35.2.1-signed 494.8 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localization Support

Version 35.1.1-signed 494.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Pale Moon Support

Version 35.0.1-signed 494.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localization Support

Version 34.2.1-signed 494.3 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Mac OS X Thunderbird Support

Version 34.1.1-signed 494.1 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Thread Pane Background Color Support

Version 34.0.1-signed 493.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localisation Support

Version 33.2.1-signed 493.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Toolbar Button Abbreviation Support

Version 33.1.1-signed 493.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Context Menu Support

Version 32.3.1-signed 493.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localization Support

Version 32.2.1-signed 493.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Firefox 36 Support

Version 32.0.1-signed 493.5 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Minor Bug Fix

Version 31.2.1-signed 493.5 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Restricting Zoom Ratio

Version 31.1.1-signed 493.5 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Global Zoom Support

Version 31.0.1-signed 493.3 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Tooltip Support

Version 8.6.1-signed 493.3 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Seamonkey Support

Version 8.5.1-signed 493.3 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Bootstrap Support

Version 8.4.1-signed 482.4 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localization Support

Version 8.3.1-signed 482.3 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Mac Thunderbird Support

Version 8.2.1-signed 481.9 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

SeaMonkey Support

Version 8.1.1-signed 481.9 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

App Menu Bug Fix

Version 7.9.1-signed 481.8 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Overflow Support

Version 7.8.1-signed 481.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Resizable Options Window Support

Version 7.7.1-signed 481.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localization Support and Fixing Hide Tools and App Menu bug

Version 7.6.1-signed 481.5 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Localization Support

Version 7.5.1-signed 477.6 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Australis Support

Version 7.4.1-signed 477.4 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Context Menu Support

Version 7.2.1-signed 474.8 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Firefox 25 Support

Version 7.1.1-signed 474.8 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Firefox 24 Support

Version 7.0.1-signed 474.8 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Version 6.9.1-signed 474.7 kB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 3.0 and later, سی‌مانکی 2.0 and later, تاندربرد 3.0b4 and later

Font Style Support