به تجربه خود امتیاز بدهید

از تجربه خود در استفاده از Simple Ixi چه فکری می‌کنید؟
بدون امتیاز