به تجربه خود امتیاز بدهید

از تجربه خود در استفاده از Black Gray White / desktop, mobile چه فکری می‌کنید؟
بدون امتیاز