برای امتحان کردن صدها افزودنی موجود در اینجا، موزیلا فایرفاکس، یک راه سریع، رایگان برای مرور وب را بارگیری کنید!

Close

Welcome to فایرفاکس Add-ons.

Choose from thousands of extra features and styles to make Firefox your own.

Close

On the go?

Check out our Mobile Add-ons site.

Close

تاریخچهٔ نسخه‌های Addons in Urlbar

2 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

نسخه: 1.5.2.1-signed.1-signed 9.9 KiB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 4.0 and later

نسخه: 1.5.1-signed.1-signed 9.9 KiB با این برنامه‌ها کار می‌کند فایرفاکس 4.0 and later