Icono de Google Tasks Sync

Google Tasks Sync 0.5.3 Necesita reiniciarse

por Tomasz Lewoc

Manage your tasks from Thunderbird, even while offline.