நன்றாக உள்ளது Puntuado con 5 de 5 estrellas

சொற்கள் சரியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (52.0). 

மிகவும் அழகான பயன்பாடு Puntuado con 5 de 5 estrellas

இப்போது நான் என் சொந்த தமிழ் மொழியில் அனைத்து பயர்பாக்ஸ் மெனுக்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் பார்க்க முடியும். இது போன்ற அனைத்து நல்ல படைப்புகளை பயர்பாக்ஸ் நன்றி. :-)

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (49.0).