Icono de StrataM

StrataM 1.0  Requires Restart

por Wildrows

Restores icon colours from the default XP theme to the Aero theme.