Icono de Show Quit Warning / Save Tabs

Show Quit Warning / Save Tabs 2.0.0.1-signed.1-signed

por Gremek

This extension enable show quit warning option. When we want close firefox window with open tabs it show additional button allowing save all opened tabs.

Gdy zamykamy okno przeglądarki pokazuje dodatkowy przycisk pozwalający zapisać otwarte karty.

Este complemento ha sido revisado previamente por Mozilla. Más información