Icono de PinkTabs

PinkTabs 0.7 Necesita reiniciarse

por TabLabs

pinkTabs allows you to pick pink style decoration to your browser Tabs. Check out www.pinktheme.com/pinktabs/